2017. június 4., vasárnap

Naponta föltámasztalakTudom, megígértem, nem siratlak majd,
s hogy szívemre tűzve visellek ékül,
hogy nem szidom meg a halált, a tolvajt,
mert múltunkért a jövőt kérte bérül.

De látod? Lelkem, e tépázott madár,
parancsot szegve minduntalan lázad,
nem hiszi halálod, ő még visszavár,
ha engesztelném is, feldúltan támad.

Hagyom hát. Higgye csak, hogy élsz még, várjon,
míg könnyezve a kéklő éjbe mélyed,
nem porlad emléked a síri ágyon,
hisz lelkem hite életben tart téged.

MaradjRemélni önzetlen szerelmet kár volt,
hiszen a múlt fölötted sem ér át,
el sohasem érheted a távolt,
csak cipeled álmaid martalékát,

minden ellépett lépés újat ámít,
hűlt nyomába hiába erednél,
minden csak a semmibe irányít,
hol már régi önmagad sem lehetnél,

hát maradj versek nélkül néma, szótlan,
fénylő nap nélkül didergő árnyék,
hová a múlt lélekig valótlan
álmodása, hangtalan visszajár még.

Nagy LászlóBűnös, gyönyörű titok. A remény! ...Nem tudta még, hogy kétarcú szajha. Nem tudta még, hogy ami segít elviselni - az fönntartani is segít az elviselhetetlent.

Galgóczi Erzsébet

LehorgonyozvaZöld bársony terült a barna rögökre,
friss pázsit fedi már sorsunk hantjait,
megmaradunk mi egymásnak örökre,
hisz közös víz mossa lelkünk partjait.

Kis papírhajónk már túlélt száz vihart,
hitünk űzött el fekete felleget,
a hullámok hátán fel-feltűnt a part,
s a zord való az álmunknak engedett.

Májusunk szele lágy vizekre terelt,
hol napsugár fürdött a kéklő habon,
dacvitorlánkra a jövőnk rálehelt,
s mi partot értünk a papírtutajon.

Együtt vergődtünk közös evezővel,
társra lelt lélek bírja azt erővel.

Millei Lajos

Elágazás
Úgy megyünk el egymás mellett,
miként a sínek ágaznak el.
Talpfák közt bolyong a sorsunk
– sóhajomra sóhajod felel.

Lassan szokom meg a hiányt
– a csöndbe még megkapaszkodom.
Holt álmokkal ölelkezem,
de csókjuktól fázom már nagyon.

Arany-Tóth Katalin

CsillagporNem nagy ügy.
Ha jó messze kinyújtom
a fejem fölé a bal karom,
ujjhegyem átér a vén Tejúton,
és lángot fog egy árva csillagon,

apró tüzet, éppen csak hogy éget,
két ujjam közé feszül, remeg,
otthonául a végtelenséget
tudja, és persze nem érti meg

miért is akarnám csak magamnak
álmok és szerelmek hímporát,
s a csillagok mind összeszaladnak:
- Engedd el, ne kínozd így tovább,

itt van jól, hogyha valaki holnap
felnéz az égre, hogy keresse
mit mondjunk? Jöttél és megraboltad,
mert úgy éreztél tegnap este? -

S én engedem,
és az ujjhegyemre
vérszínű hajnal fénye fut;
bezárt tenyeremben fáj a csendje,
ahogy egy csepp fény fájni tud.

Hepp Béla

2017. április 30., vasárnap

Nélküled
Hűvös a ház. Hiányod faltól falig
nyújtózik, akár a sűrű árnyék.
Elvonszolom magam az ablakig,
s e halott csöndben, mintha csodát várnék.

Könnyes az est is. Panaszolni kerget
az orv magány, mely rám les mindenütt.
Nézd, lelkem is halkan sírni kezdett,
majd reád várva a küszöbre feküdt.

Fázom. Ez a régi, meghitt kis szoba
most egyre szoktat a zord hideghez,
s e megdermedt csöndben, én ostoba,
egyre csak várom, hogy szólj a szívemhez.

ÁlmodjNézd, idehullnak az utcai fények,
az ablaküvegről est színe csordul,
lehajtja fejét a kinti ígéret,
a csillagos ég ajtója nyikordul.

Fürge kezek ontják föléd az álmot,
és halk mutató vonszolja az órát,
nem kell a szépet újból kitalálnod,
az éji zenész már húzza vonóját,

Fiastyúk halkan pengeti a lantot,
kinyílnak sorban mind az égi kották,
nem kell a kórus, csak csendben akarnod,
s az éj fátyoltánca lengén borul rád,

a végtelen zenél Isten tenyerén,
a hangjegyek fényét halomba hordták,
és a halovány violinkulcs helyén,
ringató szép ének bont új vitorlát.

Halk dalba borul körötted a csillag,
szempilládon csuda nászát keringi,
a mindenség fénylő ajtói nyílnak,
álmoddal a sodró éjt telehinti.

Nagy LászlóA vágyakozás őre az elfojtás.

Nikodém Vanda

Eggyé olvadtunkMár a szó sem kell, elég a tudat,
hogy estére mellém ér a lelked,
s a lepkeléttől komor hangulat
feléledve, új álmokat kerget.

A kezed sem kell, bőröd bársonyát
örökre beitta már a bőröm,
érintésed bizsergő mámorát
én az idők végeztéig őrzöm.

Sorsunk bús, szirten élő akarat,
melyet a tisztesség vésett kőbe,
utunk pár megkövesült pillanat,
állunk rajta, nem megyünk előre.

Mégis ölel az Élet részegen,
hisz vagy nekem, s én érted létezem.

Millei Lajos

Könnyű, fehérSelyemvirágok szirmaiba zárlak,
hogy a jelenben örökké megmaradj.
Mielőtt a csöndek szélén hagynálak,
fejem alá puha, fehér párnát rakj:
édes álom ringasson, míg reám fagy
a sosem volt, édes gyönyör.
A hiány, így majd nem gyötör.

Ha majd a semmiből újra ébredek,
köntösöm is könnyű, hófehér legyen.
Belé bújva majd magamba rejtelek:
zsebemben nyugvó nélküled-tenyerem
barázdái mozdulatlan-szelíden
őriznek álmot, illatot,
mit az éj utánad hagyott.

Arany-Tóth Katalin

Még álmodokMég álmodok. Tavaszt, napot,
aranyló, tiszta fényeket,
s már nem tudom, hogy voltam ott,
vagy csak áltat a képzelet,

hogy emlék vagy, vagy látomás,
felsejlő jössz-e vissza kép,
s akarsz-e bennem lenni más
mint kósza dallam – bármi’ szép.

Még álmodok. Igen, sokat,
és akkor ott vagy énvelem,
magányos csöndvilágomat
mindig melletted képzelem,

hallgatjuk, hogy a fény dalol,
s az ujjainkban összeér
- együtt lopjuk, az ég alól –
a tiszta lobbanásu vér,

és néha vállhoz váll remeg,
és összebújnak íriszek...
ilyenkor szörnyen ébredek;
benned – magamban sem hiszek.

Még álmodok… mint annyi más,
ez olyan „élni fáj” dolog,
hogy lássalak, hogy újra láss
hozzád ébredni álmodok.

Hepp Béla

2017. március 25., szombat

Csöndfüggönyöm mögülAzt hiszed, a távolból nem érzem,
hogy minden reggel új fájásra kélsz,
s hogy gúzsba köt a gyáva szemérem,
ha szíveden át mégis látni vélsz? 

Azt hiszed, a távolból nem látom,
hogy hited hideg kövén rostokolsz,
s hogy az újra két kezével átfon,
ha véletlenül nevembe botolsz?

Azt hiszed, a távolból nem tudom,
hogy ajkadon bár ott a vasperec,
belülről szaggat, rág a szószurony,
s üvöltenél, hogy még mindig szeretsz?

Azt hiszed, a távolból nem hallom,
hogy csüggedt lelked nem leli helyét,
hogy remegőn, már-már emberhangon
siratja fájón elszakadt felét?

Még álmodok
Még álmodok. Tavaszt, napot,
aranyló, tiszta fényeket,
s már nem tudom, hogy voltam ott,
vagy csak áltat a képzelet,

hogy emlék vagy, vagy látomás,
felsejlő jössz-e vissza kép,
s akarsz-e bennem lenni más
mint kósza dallam – bármi’ szép.

Még álmodok. Igen, sokat,
és akkor ott vagy énvelem,
magányos csöndvilágomat
mindig melletted képzelem,

hallgatjuk, hogy a fény dalol,
s az ujjainkban összeér
- együtt lopjuk, az ég alól –
a tiszta lobbanásu vér,

és néha vállhoz váll remeg,
és összebújnak íriszek...
ilyenkor szörnyen ébredek;
benned – magamban sem hiszek.

Még álmodok… mint annyi más,
ez olyan „élni fáj” dolog,
hogy lássalak, hogy újra láss
hozzád ébredni álmodok.

Hepp Béla

2017. február 26., vasárnap

Tükrünk, tükrünk...Mint a néma sejtés, szendereg a táj,
lábujjhegyen jár odakünn a szél is,
s bár húsába a tél tíz körmével váj,
álmokat sző mégis.

Míg mi, szélütött, dölyfös alvajárók,
egyre csak sötéthez szoktatjuk szemünk,
s míg sorséjünk szövi fölénk a hálót,
álmodni se merünk.Ébredés idején az új nap kétes örömmel tölti el a szobát; csöppnyi remény, hogy az alvás és ébrenlét vonzó bizonytalanságát még elnyújthatjuk az álmodó képzelet félig alvása és a megvalósult képzelet félébrenléte között.

Simó Sándor